Charita Česká republika Unita s.r.o - hostie, lázeňské oplatky Unita s.r.o - hostie, lázeňské oplatky
cz
pl
de
en

   

ukázky výrobků

 

ukázky výrobků

Jeseníky

Banner Unita

Naše historie a současnost


Unita spol. s r.o. byla založena dne 1.4.1992 v Praze. Zakládajícími společníky byla Česká katolická charita, Arcibiskupství pražské a olomoucké, Biskupství českobudějovické, královéhradecké, litoměřické a brněnské. V roce 1993 se stala jediným společníkem Česká katolická charita (dnešní Charita Česká republika). Od roku 2000 dodnes je jediným společníkem Diecézní charita ostravsko-opavská.
Sídlo společnosti, zpočátku v Praze, bylo v roce 2000 převedeno do Ostravy a v roce 2001 do Bílé Vody. Předmětem činnosti společnosti bylo především: výroba vína, parament a hostií, nákup a prodej předmětů chrámové potřeby, knih apod. Dnes z celé původní Unity funguje pouze jeden samostatně hospodařící závod – „hostiárna“ Bílá Voda.

Historie pečení hostií
Ještě těsně po II. světové válce se pekly hostie na mnoha místech v ČR (některé větší farnosti si pekly hostie pro svoji potřebu ještě nedávno). V padesátých letech tehdejší režim všechny "podnikatelské" aktivity týkající se církve násilně soustředil pod Českou katolickou (komunistickou) charitu a hostie začaly péct sestry dominikánky v Charitním domově v Broumově na severovýchodě Čech.
V roce 1980 se začalo uvažovat o stavbě nové hostiárny v Bílé Vodě a v roce 1984 byla tato stavba dokončena a zkolaudována. Stavbu řídily sestry kongregace Dcer křesťanské lásky - modré Vincentky, které výrobu hostií převzaly od dominikánek. Modré vincentky pracovaly na hostiárně od 1.4.1985 do září roku 1994. Od r.1994 do r.2001 zde pracovaly sestry premonstrátky. Všechny byly Slovenky a v létě roku 2001 (30.8.2001 odjížděla poslední část komunity) se vrátily domů na Slovensko.

Současnost
Od léta 2001 v Unitě pracují pouze civilní zaměstnanci. Naším hlavním výrobkem zůstávají hostie. Za směnu vyrobíme asi 100 000 hostií, ročně je to přibližně 20 milionů. Hostie rozesíláme do farností a prodejen po celé republice (máme asi 1000 stálých zákazníků). Na jaře 2004 jsme rozšířili výrobu o lázeňské oplatky. Podařilo se nám také zvětšit skladovací prostory. Zahájení výroby pak umožnilo vznik několika nových pracovních míst. Dnes vyrábíme denně kolem tisíce krabiček lázeňských oplatků a trojhránků různých příchutí a zásobujeme jimi lázně a prodejny v okolí a další zákazníky po celé republice, v sousedním Polsku, Rakousku a na Slovensku.
 

Bílá Voda
Bílá Voda je nejsevernější obec Jesenicka, ležící na úpatí Rychlebských hor. Byla založena ve 13. století a největšího rozkvětu dosáhla v 1. polovině 18. století, kdy zde byla založena piaristická kolej a gymnázium - první na Jesenicku.
Po rozdělení Slezska v roce 1742 Bílá Voda postupně upadala, světovým unikátem se stala až v roce 1950, kdy 28. září, na svátek sv. Václava, se v Bílé Vodě doslova přes noc ocitlo 146 řeholních sester z pěti kongregací. Během následujících čtyřiceti let se tady pak vystřídalo asi 1000 sester ze čtrnácti řádů a kongregací. Z toho asi 700 sester odpočívá na místním hřbitově.
Po pádu totality v roce 1989 se většina sester odstěhovala z Bílé Vody do svých klášterů a domovů po celé republice i na Slovensku. Na podzim roku 2005 se odstěhovala z Bílé Vody poslední komunita sester. Byly to sestry sv. Vincence z Paula.
 

RONE © 2007-2013